فضای مجازی در دنیای امروز در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم جهان نفوذ کرده و در حال ایجاد یک تمدن جدید بشری است. بی‌تردید با توجه به قابلیت‌های بی‌شمار این فضا، حاکمیت ملی–حکومتی در حال تبدیل به یک حاکمیت شبکه‌ای- شرکتی فرامرزی است که امری بسیار پیچیده و خطیر به شمار می‌آید. چنین تحولاتی ضرورت بازتعریف چگونگی حکمرانی را روشن می‌سازد. از سوی دیگر نقش پلتفرم‌ها و سامانه‌های مبتنی بر فناوری در حکمرانی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و ظرفیت‌های بی‌شمار آن سبب رشد سریع حاکمیت و مدیریت پلتفرمی شده است. در کتاب پیش رو به تفصیل به بررسی این ظرفیت‌ها و چگونگی نقش‌آفرینی حاکمیتی در قبال امر فرهنگ کشور بر اساس گنجایش و تحولات فضای مجازی می‌پردازیم. همچنین در این کتاب بخش مهمی از این برنامه که به طراحی و استقرار سامانه‌های نوین اختصاص پیدا کرده و شامل پنج سامانه پلتزار، زینو، صدف، صبا و وفا هستند را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.