در راستای برنامه تحول برای ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی، این نهاد طراحی و برنامه‌ريزی دوره‌های آموزشی متناسب با نيازهای سطوح مختلف، به نحوی كه هر فرد بسته به ضرورت و براساس درجه نياز و با مشارکت در دوره‌های آموزشی، سطح دانش علمی و حرفه‌ای خود را افزايش دهد، یکی از برنامه‌های اصلی خود می داند. بر اساس برنامه‌های طراحی‌شده در این پروژه، شركت‌كنندگان در دوره‌های آموزشی خواهند توانست ضمن بهره‌گیری از محتواهای به‌روز آموزشی و شرکت در آزمون‌های مجازی، دانش و مهارت خود را در معرض سنجش قرار داده و گواهینامه دریافت کنند. همچنین با توجه به ضرورت ارتقای دانش و بينش مديران این سازمان و آشنایی آنان با جديدترين مباحث فضای مجازی لازم به ذكر است دركنار توجه به تجارب استادان داخلی با مرور تجارب سایر کشورها، می‌توان در این عرصه‌ی بسیار مهم از اقدام‌ها و دوره‌های طراحی شده بوسیله آنها بهره گرفت. این برنامه آموزشی در جلسه مورخ 28/11/1398 کارگروه متناسب‌سازی تشکیلات و نظام مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید و پس از آن نیز در مرحله اول، 5 دوره دارای اولویت، مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دریافت کرد تا بتواند به عنوان دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت طراحی، تدوین و عملیاتی‌سازی شود.