با توجه به استفاده فراگیر عموم جامعه از فضای مجازی، هر روز بخش زیادی از تولید و انتشار محتوای فرهنگی در این فضا اتفاق می افتد و بار نظارت بر این محتوا بر عهده مردم قرار گرفته است. در همین راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشرانی در عرصه فرهنگ و هنر، ضرورت توجه، حمایت و تقویت این ظرفیت مهم برای تولید و نشر محتوا در این فضا را مورد توجه قرار داده است. پویش‌های مردمی از موثرترین و سریع‌ترین راه‌ها برای جلب مشارکت‌های مردمی و متمرکز ساختن آنان بر موضوعات مسائل مهم فرهنگی و هنری است که عمدتا از طریق فضای مجازی برگزار می‌شود و می‌تواند مشارکت عموم مردم را برای تولید و نشر محتوای مناسب فرهنگ‌ساز در موضوعات و مسائل مهم فرهنگی و هنری و اجتماعی جلب و متمرکز کند. به صورت خلاصه می‌توان گفت پویش‌ها قبلا در عملیات و اقدامات اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش کمتری داشته و تمرکز وزارتخانه عمدتا بر برگزاری رویدادهای کلاسیک مثل جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های فرهنگی و مسابقات متمرکز بود. در کتاب پیش رو به تفصیل به شرح فعالیت‌های مرتبط در این زمینه که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا به اکنون صورت گرفته خواهیم پرداخت.