وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای متناسب سازی ساختار و تشکیلات خود با تحولات روز، به تازگی اقدام به طراحی برنامه تحول برای “ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی” نموده  است تا با در نظر گرفتن تحولات محیطی، اقتضائات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین فضای مجازی، جایگاه خود را در حکمرانی این حوزه ارتقا دهد. به همین منظور اقدامات در نظر گرفته شده در چند دسته‌ی “کوتاه مدت”، “میان مدت” و “بلند مدت” قرار گرفته‌اند. عمده‌ی اقدامات در بخش بلند مدت شامل تدوین بسته‌های اقدام برای دستیابی به الگوی نوین ساختاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در بخش میان مدت و کوتاه مدت شامل: طراحی و استقرار پست‌های جدید در ستاد و ادارات کل استانی، دستورالعمل دورکاری و توسعه دسترس پذیری سرویس‌های اداری، اختصاص بودجه قابل توجه از بودجه عملیاتی و یارانه معاونت‌های تخصصی برای تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و نوسازی تجهیزات اداری و تامین ابزارهای ارتباطی مدنظراست که در این کتاب به تفصیل به توضیح هریک از آن‌ها می‌پردازیم.