تجربه چهارم

ارتقای سواد رسانه ای در زیست مجازی

دریافت فایل کامل کتاب

در عصری که فضای مجازی به یک زیست بوم جدید برای افراد جامعه تبدیل شده و بخش مهمی از استفاده اشخاص از فضای مجازی و آثار زیان‌بار احتمالی آن در دراز مدت مربوط به محتوا و اخبار منتشر شده توسط تولید کنندگان یا گروه های مختلف مردمی است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی موارد از جمله: سواد رسانه ای، مهارت‌های استفاده از رسانه های جمعی و رسانه های نوین شامل تحقق رژیم مصرف، افزایش قدرت تفکر انتقادی در افراد، بالا بردن قدرت تجزیه و تحلیل محتوا، شناسایی تکنیک های اقناع، تشخیص سره از ناسره، افزایش سطح اخلاق کاربری کاربران فضای مجازی و در نهایت تبدیل کاربر به تولید کننده‌ی محتوای مفید و موثر را در دوره وزارت جناب آقای دکتر سید عباس صالحی جزو برنامه های اصلی خود قرار داده است و اقداماتی در این حوزه داشته است. در این کتاب قرار است به عمومی سازی سواد رسانه ای و مطالعاتی و همچنین بررسی جزء به جزء موارد یاد شده بپردازیم.