حکمرانی فرهنگی

در دنیای امروز، دانش و اطلاعات در زمینه‌های مختلف علمی و کاری، گسترش زیادی پیدا کرده، به طوری که برای فعالیت جامع در هر کدام از این زمینه‌ها، اکتفا به دانش دانشگاهی و آکادمیک، کافی نیست.

اعضای یک سازمان و همچنین فعالان عرصه‌ی فرهنگ و هنر در فضای مجازی، باید مدام در حال به‌روزرسانی اطلاعات در زمینه‌ی کاری خود باشند تا بتوانند در راستای پیشبرد صحیح اهداف‌ خود حرکت کنند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با طراحی دوره آموزشی «تقویت و بهبود حکمرانی فرهنگی در فضای مجازی» به صورت غیرحضوری، این امکان را برای مدیران و کارشناسان فرهنگی کشور فراهم کرده تا هرکس با توجه به ضرورت و نیاز، در راستای ارتقای سطح دانش علمی و حرفه‌ای خود گام بردارد.

طرح دوره آموزشی حکمرانی فرهنگی در فضای مجازی شامل شش سرفصل زیر است:

۱. مفاهیم و کلیات

۲. کسب و کارهای فرهنگی

۳. حقوق، قوانین و مقررات

۴. حکمرانی فرهنگ

۵. امنیت و ایمنی

۶. سواد رسانه‌ای

و در مرحله اول، محتوای مربوط به دو سرفصل «مفاهیم و کلیات» و «حکمرانی فرهنگ»، با حضور اساتید برجسته در قالب موضوعات زیر ارائه شده است:

– مبانی حکمرانی فرهنگ در فضای مجازی

– مدیریت فرهنگی بر اساس تحولات سایبری

– فرصتها و چالش های فرهنگی فضای سایبری

– تحولات سایبری و تاثیر اون در فرهنگ

– و ظرفیت فضای مجازی و نقش مردم در حکمرانی فرهنگی

برای بهره مندی از محتوای این دوره ها به سامانه آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایید.

مشاهده و دانلود
مشاهده و دانلود
مشاهده و دانلود
مشاهده و دانلود
مشاهده و دانلود