گزارش های تجربه نگاری

دانش ضمنی یکی از انواع مهم دانش سازمانی است که مبتنی بر تجارب عملیاتی مدیران و کارشناسان یک مجموعه سازمانی به دست می‌آید. آشکارسازی دانش ضمنی و عرضه مستندات تجارب سازمانی، علاوه بر غنابخشی به ظرفیت مدیریتی کشور، می‌تواند بسیاری از هزینه‌های سازمانی را هم کاهش دهد.
مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در فاصله زمانی 1397 تا ۱۴۰۰ نسبت به طراحی برنامه تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی و اجرای بخش مهمی از آن اقدام نمود.
تجربه تدوین و اجرای این برنامه که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ۷دستگاه فرهنگی دیگر هم مکلف به آن بودند، گامی در ارتقای دانش «تحول سازمان‌های فرهنگی در عصر فضای مجازی» است. حاصل این مستندنگاری در کتابی با همین عنوان و ده گزارش توصیفی زیر در اختیار علاقه‌مندان گرفته است:
1. در مسیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوین
2. الگوی نوین مدیریت پلتفرمی؛ از محتوا تا کسب و کارهای فرهنگی
3. هوشمندسازی و دولت الکترونیک
4. نهضت ارتقای سواد رسانه‌ای و زیست مجازی
5. متناسب‌سازی ساختاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
6. توانمندسازی مدیران و کارشناسان فرهنگی برای مواجهه با تحولات فضای مجازی
7. آینده‌نگاری فناوری‌‌های نوین و ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
8. شبکه‌سازی فعالان فرهنگی در فضای مجازی
9. پویش‌های تولید و نشر محتوا در فضای مجازی
10. مراکز نوآوری فرهنگ و هنر
علاقه‌مندان برای مطالعه و ارائه نظرات خود می‌توانند به صفحه مدیریت دانش در تارنمای مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی (saramad.farhang.gov.ir) مراجعه نمایند.

معرفی کتاب