گفتار اول

مبانی حکمرانی و تحول سازمان های فرهنگی در فضای مجازی

 
دریافت فایل کامل کتاب

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای وظایف خطیر خود سلسله پروژه‌ها و پژوهش‌هایی را در حوزه فضای مجازی با رویکرد فرهنگی و حکمرانی اجرا کرده و در دست اجرا دارد. در همین راستا برای نظام مفهومی مجموعه گفتارهایی در حوزه نسبت حکمرانی فرهنگی و تحولات فضای مجازی 5 گفتار تنظیم شده است که در کتاب پیش رو به مباحثی از قبیل درآمدی بر حکمرانی ، درآمدی بر چیستی فضای مجازی، چالش‌های فضای مجازی و حکمرانی فرهنگ، درآمدی بر فضای مجازی و ابزارهای اجرای سیاست‌های فرهنگی در ایران، ابعاد تحول سازمان‌های فرهنگی حاکمیتی در عصر فضای مجازی، اقدام پژوهی برنامه تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی و همچنین ایجاد و توسعه سکوها و سامانه های فرهنگی می‌پردازیم.