گفتار دوم

فناوری های فضای مجازی و مدیریت فرهنگی

دریافت فایل کامل کتاب

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای وظایف خطیر خود سلسله پروژه‌ها و پژوهش‌هایی را در حوزه فضای مجازی با رویکرد فرهنگی و حکمرانی اجرا کرده و در دست اجرا دارد. در همین راستا برای نظام مفهومی مجموعه گفتارهایی در حوزه نسبت حکمرانی فرهنگی و تحولات فضای مجازی 5 گفتار تنظیم شده است که در کتاب پیش رو به مباحثی از قبیل فناوری‌های کلیدی فضای مجازی، فناوری‌های نوظهور سایبر و حکمرانی فرهنگی، کارکرد زیرساخت‌های حیاتی در مدیریت فرهنگی، ابزارها و روش‌های فناورانه در مدیریت، امنیت و پدافند سایبری با رویکرد شناختی در فضای سایبری و نیز فناوری‌های نوین و نظام‌های اجتماعی می‌پردازیم.