گفتار سوم

فرصت ها و چالش های فضای مجازی در حکمرانی فرهنگی

دریافت فایل کامل کتاب

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای وظایف خطیر خود سلسله پروژه‌ها و پژوهش‌هایی را در حوزه فضای مجازی با رویکرد فرهنگی و حکمرانی اجرا کرده و در دست اجرا دارد. در همین راستا برای نظام مفهومی مجموعه گفتارهایی در حوزه نسبت حکمرانی فرهنگی و تحولات فضای مجازی 5 گفتار تنظیم شده است که در کتاب پیش رو به مباحثی از قبیل شفافیت و حکمرانی در فضای مجازی، اعتماد در فضای مجازی، تغییر مناسبات بازیگران حکمرانی در فضای مجازی، کاربرد هوش مصنوعی و آمار پیشرفته در صنعت رسانه، حریم خصوصی و نحوه حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی کشور و همچنین رویکردی به فرهنگ و علوم شناختی در فضای مجازی می‌پردازیم.