گفتار پنجم

فضای مجازی و تحولات فرهنگی هویتی

دریافت فایل کامل کتاب

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای وظایف خطیر خود سلسله پروژه‌ها و پژوهش‌هایی را در حوزه فضای مجازی با رویکرد فرهنگی و حکمرانی اجرا کرده و در دست اجرا دارد. در همین راستا برای نظام مفهومی مجموعه گفتارهایی در حوزه نسبت حکمرانی فرهنگی و تحولات فضای مجازی 5 گفتار تنظیم شده است که در کتاب پیش رو به مباحثی از قبیل فرهنگ و فضای مجازی، تغییرات فرهنگی و هویتی در فضای مجازی، تعامل فرهنگی یا تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و نظام ارزش ها و اعتقادات در فضای مجازی می‌پردازیم.