گفتـگوها

گفتگوی اول

موضوع: تجربه ششم – توانمندسازی مدیران و کارشناسان فرهنگی برای مواجهه با تحولات فضای مجازی

گفتگو کننده: دکتر محمدرضا بهمنی

مدت ویدیو: 3:14

گفتگوی دوم

موضوع: تجربه هفتم – آینده نگاری فناوری های نوین و ماموریت های وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

گفتگو کننده: دکتر محمدرضا بهمنی

مدت ویدیو: 3:19